Lunes, 04 de Octubre de 2021 10:42

PLANS COVID 2021-22

 

 Xa podes consultar en liña o noso Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021, un documento que establece medidas de limpeza, hixiene, prevención, protección e xestión de abrochos que serán implantadas desde o inicio de curso.

Ademais deste plan, temos preparado o Plan de Continxenciaque establece os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña a falta de asistencia dun alumno/s ou o peche de aulas/etapa educativa/centro.

Para máis información, visita o blog do Equipo COVID.

Ultima modificacion el Lunes, 04 de Octubre de 2021 10:46