Jueves, 09 de Septiembre de 2021 19:16

HORARIOS ESPELLO 2021-22

Dacordo co establecido no Plan de Ensino Virtual da Consellería de Educación e na Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, vimos de crear os horarios espello, que regularán a actividade lectiva NON PRESENCIAL de 3º de primaria en adiante en caso de peche das aulas presenciais.

 

A actividade virtual terá lugar en na aula virtual (Edmodo) e a través de vídeoconferencias co servizo Cisco Webex. Consulta a URL de cada profesor (debaixo do horario) para acceder a súa sala en Webex segundo o horario.

Horarios espello primaria

Horarios espello ESO e BACH

Ultima modificacion el Lunes, 13 de Septiembre de 2021 18:56
ir arriba