Viernes, 06 de Noviembre de 2020 12:02

HORARIOS ESPELLO

 Dacordo co establecido no Plan de Ensino Virtual da Consellería de Educación e na Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, vimos de crear os horarios espello, que regularán a actividade lectiva NON PRESENCIAL de 3º de primaria en adiante en caso de peche das aulas presenciais.

A actividade virtual terá lugar en na aula virtual (Edmodo) e a través de vídeoconferencias co servizo Cisco Webex. Consulta a URL de cada profesor (debaixo do horario) para acceder a súa sala en Webex segundo o horario.

 

HORARIOS ESPELLO PRIMARIA         


Horario Espello 3º de primaria
Horario Espello 4º de primaria
Horario Espello 5º de primaria
Horario espello 6º de primaria


HORARIOS ESPELLO ESO 

 

1º ESO A 1º ESO B
2º ESO A 2º ESO B
3º ESO A 3º ESO B
4º ESO A  4º ESO B

 

HORARIOS ESPELLO BACHARELATO

1º Bacharelato 2º de Bacharelato


Ultima modificacion el Lunes, 25 de Enero de 2021 09:10
ir arriba