Lunes, 03 de Febrero de 2020 08:05

INSTRUCCIÓNS RESERVA DE PRAZA 2020-2021

Segundo o disposto no artigo 10 da Orde do 12 de marzo de 2013 o alumnado que pretenda continuar estudos no centro adscrito IES O Couto durante o ano académico 2020-2021 para os efectos de reserva de praza, deberá presentar no centro ou a través da aplicación admisión alumnado o modelo normalizado que se publica como anexo I.

Prazo de solicitude: Do 1 ao 17 de febreiro de 2020, ambos incluídos.

Documentación

Documentación que debe entregarse no centro CPR plurilingüe Padre Feijoo Zorelle antes do día 8 de febreiro de 2020

- Anexo I:

Galego:https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550A-G.pdf-

Castelán: https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550A-C.pdf

Só no caso de non autorizar a consulta de datos, achegarase fotocopia do DNI (de non posuír DNI deberase aportar copia da páxina do libro de familia onde figura o/a alumno/a).

A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

 

Ultima modificacion el Lunes, 03 de Febrero de 2020 08:34